Zmiany wprowadzone

Brak zmian.

Zmiany oczekujace na akceptacje

$h=Aktualny$h=Akualny poziom zanieczyszczenia powietrza w Warszawie
$k=sfc.sfc
$a=
$d=2011.12.15
$z=10
$o=
$b=

Witamy na stronie generatora wklejki....


<table>
<tr>
<td>Szerokość wklejki w px (170-400):</td>
<td><input id='wklejka-rozmiar' type='text' size='4' value='400'/><span id='errors'></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Domyślna zakładka:</td>
<td><select id='wklejka-tab'>
<option value='1'>PM-10</option>
<option value='2'>PM-2.5</option>
<option value='3'>Legenda</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>Czy wklejka ma zawierać nagłówek?</td>
<td><select id='wklejka-tytul'>
<option value='1'>tak</option>
<option value='0'>nie</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td/>
<td><input type='button' onClick='javascript:generate();' value='Wygeneruj'/></td></tr>
</table>

Skopiuj zawartość poniższego pola i wklej w treść swojej strony:

<textarea cols=50 rows=5 id='generator-content' readonly='readonly'></textarea>readonly='readonly'>