Zmiany wprowadzone

$h=Zanieczyszczenie powietrza w Warszawie - raport tygodniowy
$k=sfc.sfc
$a=Darek Kraszewski
$d=2012.03.16
$z=56
$o=
$b=

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='2' typ_raportu='tygodniowy'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='4' typ_raportu='tygodniowy'>

<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='1' typ_raportu='tygodniowy'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='3' typ_raportu='tygodniowy'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

Zmiany oczekujace na akceptacje

$h=Zanieczyszczenie powietrza w Warszawie - raport tygodniowy
$k=sfc.sfc
$a=Darek Kraszewski
$d=2012.03.16
$z=56
$o=
$b=

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='2' typ_raportu='tygodniowy'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='4' typ_raportu='tygodniowy'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='1' typ_raportu='tygodniowy'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='3' typ_raportu='tygodniowy'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->