Zmiany wprowadzone

$h=Zanieczyszczenie powietrza w Warszawie - raport dzienny
$k=sfc.sfc
$a=Darek Kraszewski
$d=2011.08.11
$z=55
$o=
$b=

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='2' typ_raportu='dzienny'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='4' typ_raportu='dzienny'>

<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='1' typ_raportu='dzienny'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->

<!--START ZMWklejka.-->
<div id='zmwklejka-report-container' stacja='3' typ_raportu='dzienny'>
<script type='text/javascript' src='http://www.zm.org.pl/powietrze/scripts/ZMWklejka_report.js'></script>
</div>
<!-- END ZMWklejka -->


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.