Zmiany wprowadzone

$h=Do pobrania
$k=sfc.sfc
$a=Alicja Zajączkowska
$d=2017.10.18
$z=60
$o=
$b=

#Programy ochrony powietrza

<p>
<a href="http://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/546/249/1/1920.pdf">Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej (2007)</a></p>
<p>

<a href="https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2578/1/zalaczniki.doc">Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej w zakresie pyłu PM2,5 (2013)</a> wraz z <a href="https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/3352/1/zal._nr_4.pdf">harmonogramem rzeczowo-finansowym (2017)</a></p>
<p>
<a href="https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2602/1/zalaczniki.doc">Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej w zakresie pyłu PM10 i dwutlenku azotu (2013)</a> wraz z <a href="https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/3351/1/zal._nr_4.pdf">harmonogramem rzeczowo-finansowym (2017)</a></p>
<p><a href="https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/2600/1/zalacznik.docx">Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu (2013)</a> wraz z <a href="https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/mazoviauchwalysejmiku/59/3354/1/zalacznik.pdf">harmonogramem rzeczowo-finansowym (2017)</a>
</p>
<p>
<a href="http://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/546/249/1/1920.pdf">Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej (2007)</a></p>
<p>


#Roczne oceny jakości powietrza

<p>
<a class="zalacznik" href="http://www.wios.warszawa.pl/download.php?s=1&id=1349">Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010</a></p>

<p><a class="zalacznik" href="http://wios.warszawa.pl/ftp/dokumenty/publikacje/OR2016.pdf">Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2016</a>
</p>
<p>
<a class="zalacznik" href="http://www.wios.warszawa.pl/download.php?s=1&id=1349">Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010</a></p>


#Pięcioletnie oceny jakości powietrza

<p>
<a href="http://www.wios.warszawa.pl/download.php?s=1&id=1144">Trzecia pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za lata 2005-2009</a></p>

<p><a href="http://wios.warszawa.pl/download/1/2792/OP-2009-2013.pdf">Czwarta pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za lata 2009-2013</a>
</p>
<p>
<a href="http://www.wios.warszawa.pl/download.php?s=1&id=1144">Trzecia pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za lata 2005-2009</a></p>

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.