1 stycznia 2016 r. stowarzyszenie Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu Świadomi dla czystego powietrza...

...finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt zakłada organizację cyklu 74 szkoleń z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji, których adresatami będą mieszkańcy terenów narażonych na skutki niskiej emisji, mikroprzedsiębiorcy, nauczyciele, lekarze i lokalni liderzy. Projekt realizowany będzie na obszarze makroregionu obejmującego cztery województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie.

W ramach projektu zaplanowano, chronologicznie:

I. Opracowanie strony internetowej projektu, która stanowić będzie bank wiedzy na temat niskiej emisji. Strona internetowa pełnić będzie ponadto funkcję informacyjno-promocyjną (aktualne informacje na temat działań projektowych i dokumentacja zrealizowanych działań).

II. Szkolenia na temat niskiej emisji, stanowiące rdzeń projektu. Szkolenia prowadzone będą trójtorowo:
1) Cykl 48 szkoleń (po 12 szkoleń w każdym województwie z makroregionu) adresowanych do mieszkańców terenów narażonych na skutki niskiej emisji.
2) Cykl 6 szkoleń dwudniowych z efektem multiplikacji (po jednym szkoleniu w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim i 3 szkolenia w woj. dolnośląskim, ze względu na pilną potrzebę edukacji i aktywizacji społeczeństwa, wobec występujących znacznych przekroczeń norm jakości powietrza w tym województwie), skierowanych do lokalnych liderów (w tym m.in. aktywistów, mikroprzedsiębiorców, lekarzy, pracowników straży miejskiej, organizacji pozarządowych i zakładów kominiarskich), mające na celu przygotowanie do pracy profesjonalnych koordynatorów, prowadzących kompleksowe działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji w swoich miejscowościach.
3) Cykl 20 szkoleń z efektem multiplikacji (po 5 szkoleń w każdym województwie makroregionu) adresowanych do nauczycieli.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Kamila Musiatowicz - koordynator projektu: kamila.musiatowicz@gmail.com