Jak wdychanie cząstek pyłu wpływa na nasze zdrowie?

PŁUCA

* zapalenie

* zaostrzenie POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)

* redukcja funkcji płuc

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE PŁUC

* wzrost stężenia białka C-reaktywnego

* wzrost stężenia mediatorów zapalnych

* aktywacja leukocytów i płytek krwi

SERCE

* zaburzenia autonomicznych funkcji serca

* zaburzenia rytmu serca

* zaburzenia repolaryzacji serca

* niedokrwienie mięśnia sercowego

KREW

* zaburzenia przepływu krwi

* wzrost krzepliwości

* zakrzepica obwodowa

* redukcja nasycenia tlenem

UKŁAD KRWIONOŚNY

* miażdżyca tętnic

* dysfunkcja śródbłonka

* nadciśnienie

MÓZG

* niedokrwienie naczyń

Źródło: Pope, Dockery (Journal of Air & Waste Management Association, 2006)