Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń PM10 na stacji w al. Niepodległości w poszczególnych miesiącach 2009 r.