ZIELONE MAZOWSZE
ul. Koszykowa 67 lok. 21
00-667 Warszawa
tel/fax.: +48 22 621 77 77

Koordynatorzy projektu

Kamila Musiatowicz
kamilamusiatowicz@gmail.com

Dariusz Kraszewski
dariusz.kraszewski@lgo.pl