Emisja sadzy w zależności od szerokości geograficznej. Tami Bond, 2009.