Zasięg lodu morskiego w Arktyce w lecie i w miesiącach zimowych (czerwona linia).