Spotkanie polsko-czeskie

17-18 sierpnia w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza. Było to pierwsze z dwóch polsko-czeskich spotkań realizowanych w ramach projektu "Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza".

Materiał filmowy

Skrótową relację ze spotkania przestawia film reportażowy realizowany w ramach przedsięwzięcia. Warto go obejrzeć do końca, by zorientować się, czym grozi niska emisja.

Poruszone tematy i przedstawione prezentacje

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat stanu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń w Polsce i Czechach oraz uwarunkowań transgranicznych zanieczyszczeń. Obie strony miały również okazję do wymiany doświadczeń w zakresie sukcesów i porażek w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Podczas drugiego dnia spotkania, obie strony wypracowywały wspólne obszary działań na rzecz jakości powietrza oraz opracowywały wspólne działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania:

Jakość powietrza w Polsce-ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego, prezentacja GIOŚ: PDF, 3826 kB

Działania na poziomie krajowym na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, prezentacja Ministerstwa Środowiska: PDF, 7237 kB

Znečištění ovzduší v České republice, prezentacja po czesku, ale w większości w formie graficznej: PDF, 1812 kB

Co dalej?

Kolejne spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza zaplanowane jest na listopad br. Wtedy również wypracujemy rekomendacje mające służyć poprawie jakości powietrza w obszarach przygranicznych.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015.