Spotkanie w Ostrawie

3-4 grudnia w Ostrawie odbyło się drugie (po sierpniowym [zobacz >>>]) spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza, zrealizowane w ramach projektu "Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza".

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich, inspektoratów ochrony środowiska, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych z Polski i Czech.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat uwarunkowań transgranicznych zanieczyszczeń powietrza w obydwu krajach, prezentacji działań i projektów realizowanych w celu poprawy jakości powietrza oraz wyznaczenia priorytetów, rekomendacji i dalszych działań dla ochrony powietrza. Obie strony miały również okazję do zaprezentowania i porównania stanu jakości powietrza, na wspólnie opracowanej mapie. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania oraz opracowanego raportu.

Prezentacje

Jakość powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza, prezentacja WIOŚ w Katowicach: PDF, 4662 kB

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?, prezentacja Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: PDF, 2124 kB

Działania Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla na rzecz ochrony i monitoringu czystości powietrza, prezentacja Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla: PDF, 2633 kB

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim, prezentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych: PDF, 2105 kB

Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej w ramach RPO Województwa Opolskiego, prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: PDF, 1058 kB

Problematika lokálního vytápění v Moravskoslezském kraji, prezentacja samorządu kraju morawsko-śląskiego (w języku czeskim): PDF, 1157 kB

Podsumowanie

Raport: polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza: PDF, 2059 kB

Projekt Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015.