Stowarzyszenie Zielone Mazowsze realizuje projekt Klimat bez sadzy, którego głównym celem jest wdrożenie zmian prawnych, dającym władzom samorządowym narzędzia do walki o czyste powietrze.

Po czterech latach kampanii możemy mówić o małym sukcesie. 20 lutego 2015 r. Poseł Tadeusz Arkit złożył do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy prawo ochrony środowiska. Trzy najważniejsze regulacje zawarte w projekcie to prawo samorządu wojewódzkiego do określania dopuszczalnych paliw i wprowadzania zakazów stosowania innych, prawo do wyznaczania minimalnych norm jakościowych dla stosowanych kotłów grzewczych, by eliminować te najbardziej przestarzałe, i wreszcie prawo do regulowania ruchu samochodowego na wybranych obszarach.

Jak będzie realizowana ta ostatnia regulacja, zależy od gmin - będą miały one prawo ograniczać wjazd pojazdom, które emitują zbyt dużo zanieczyszczeń. Należy podkreślić, że nowelizacja nie wprowadzi wymogu tworzenia stref ograniczonego ruchu samochodowego w miastach, a jedynie stworzy samorządom możliwość stosowania tego narzędzia w celu poprawy jakości powietrza. Jest to narzędzie stosowane z powodzeniem od lat w większości krajów Europy Zachodniej. W miastach takich jak Warszawa, w których głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest transport samochodowy, narzędzie to mogłoby znacząco przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Przypominamy, że według szacunków WHO w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie 40 tys. ludzi.

Z treścią projektu ustawy można zapoznać się na serwerze sejmowym:

orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1250-2015/$file/7-020-1250-2015.pdf