Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie ,,Aktywni dla czystego powietrza", którego organizatorem jest Stowarzyszenie Zielone Mazowsze i Ministerstwo Środowiska.

Dla kogo?

Przedsięwzięcie skierowane jest do samorządów, firm i instytucji oraz wszystkich innych osób mających wpływ na stan jakości powietrza w Polsce i realizujących działania na rzecz jego poprawy.

W jakim celu?

Celem konkursu jest upowszechnienie inicjatyw na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w Polsce oraz wyróżnienie realizujących je podmiotów. Wyróżnione w konkursie działania zostaną zebrane w specjalnej publikacji promującej efektywne sposoby ograniczania niskiej emisji.

Do kiedy?

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września br.

Więcej informacji

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.aktywnidlapowietrza.pl .

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają:

Kamila Musiatowicz: tel. 502 627 651, kamila.musiatowicz@gmail.com

Dariusz Kraszewski tel. 792 900 144, dariusz.kraszewski@lgo.pl

Zapraszamy!