Zapraszamy do zapoznania się z map± zanieczyszczeń powietrza pogranicza polsko-czeskiego.

Mapa powstała, jako efekt inwentaryzacji jako¶ci powietrza w województwach: opolskim, ¶l±skim i dolno¶l±skim oraz czeskich krajach: libereckim, hredeckim, pardubickim, ołomunieckim i morawsko-¶l±skim.

Planujemy systematycznie zwiększać zasięg zgromadzonych danych o kolejne województwa.

Mapa dostępna jest pod adresem:

powietrze-pl-cz.zm.org.pl

Mapa powstała w ramach projektu "Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza", współfinansowanego ze ¶rodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Forum polsko-czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego s±siedztwa".