Zmiany wprowadzone

$h=Drugie spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza
$k=pm10, relacje, kraj, czechy
$a=Kamila Musiatowicz
$d=2015.12.29
$z=0
$o=
$b=

#Spotkanie w Ostrawie

3-4 grudnia w Ostrawie odbyło się drugie (po sierpniowym [[powietrze_PL-CZ-159]]) spotkanie polsko-czeskiej grupy współpracy ds. ochrony powietrza, zrealizowane w ramach projektu "Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza".

pl_cz-spotkanie-15c-1.jpg
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich, inspektoratów ochrony środowiska, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych z Polski i Czech.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat uwarunkowań transgranicznych zanieczyszczeń powietrza w obydwu krajach, prezentacji działań i projektów realizowanych w celu poprawy jakości powietrza oraz wyznaczenia priorytetów, rekomendacji i dalszych działań dla ochrony powietrza. Obie strony miały również okazję do zaprezentowania i porównania stanu jakości powietrza, na wspólnie opracowanej mapie. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania oraz opracowanego raportu.

#Prezentacje

&#8226; <q>Jakość powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza</q>, prezentacja WIOŚ w Katowicach:
download://prezentacje/1512-PL-CZ-WIOS.pdf

&#8226; <q>Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?</q>, prezentacja Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
download://prezentacje/1512-PL-CZ-Thorz.pdf

&#8226; <q>Działania Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla na rzecz ochrony i monitoringu czystości powietrza</q>, prezentacja Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla:
download://prezentacje/1512-PL-CZ-IChPW.pdf

&#8226; <q>Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim</q>, prezentacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
download://prezentacje/1512-PL-CZ-Wieczorek.pdf

&#8226; <q>Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej w ramach RPO Województwa Opolskiego</q>, prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
download://prezentacje/1512-PL-CZ-RPO-Opolskie.pdf

&#8226; <q>Problematika lokálního vytápění v Moravskoslezském kraji</q>, prezentacja samorządu kraju morawsko-śląskiego (w języku czeskim):
download://prezentacje/1512-PL-CZ-Moravskoslezske.pdf

#Podsumowanie

&#8226; <q>Raport: polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza</q>:
download://prezentacje/1512-PL-CZ-Raport.pdfdownload://powietrze/1512-PL-CZ-Raport.pdf

<small>Projekt <q>Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza</q> jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu <q>Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015</q>.</small>Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.