Zaproszenie na konferencję

Kiedy: 27 marca 2014 r. godz. 11.00.

Gdzie: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa, sala 324 B.

O czym: Propozycje zmian prawnych mające na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

Polskie miasta od lat przodują w niechlubnym rankingu miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Ma to swoje niekorzystne konsekwencje gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Obecny stan prawny nie daje możliwości skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. Konieczne są zmiany.

Temat ten zostanie podjęty w dniu 27 marca br. w godzinach 11:00 - 14:00, podczas konferencji nt. proponowanych zmian prawnych oraz dobrych praktyk zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce, która odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Środowisko, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Koalicja Klimatyczna.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie obecny stan jakości powietrza, aktualne badania nad szkodliwością zanieczyszczeń i ich negatywnym wpływie na zdrowie oraz dobre praktyki i propozycje zmian prawnych, mające na celu poprawę jakości powietrza.

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo poniżej. Serdecznie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres: biuro@zm.org.pl do dnia 21.03.2014.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Patryk Bielecki

Program konferencji

11:00 - 11:10 Powitanie i słowo wstępu – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

11:10 - 11:25 Stan jakości powietrza w woj. mazowieckim - Adam Klech, ekspert Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

11:25 - 11:40 Przyczyny przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych w powietrzu Krystyna Barańska, ekspert Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

11:40 - 12:00 Prezentacja wyników badań dotyczących wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie mieszkańców - dr Artur Badyda, Politechnika Warszawska.

12.00 - 12:20 Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań - dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor biura WHO w Polsce.

12:20 - 12:35 Przerwa kawowa.

12:35 - 12:50 Działania i plany Ministerstwa Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza Roman Głaz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska.

12:50 - 13:10 Problemy z realizacji Programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji - Piotr Łyczko, Kierownik Zespołu Warunków Korzystania ze Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

13:10 - 13:30 Modelowe rozwiązania w zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej wraz z propozycjami zmian prawnych - Dariusz Kraszewski, ekspert Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

13:30 - 14:00 Sesja pytań.