WIOŚ potwierdza: Warszawa wdycha za dużo pyłów...

Po publikacji naszego artykułu z 22 września [zobacz >>>] otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska precyzującą podane przez nas informacje.

...grubszych...

Norma dopuszczalna (dobowa) dla pyłu PM10 na stacji komunikacyjnej zlokalizowanej w Al. Niepodległości nie była przekroczona 18 września, ale była przekroczona 19 i 20 września. W dniach 21 i 22 września analizator pyłu PM10 uległ awarii. Praca analizatora została przywrócona w dniu 26 września i od godziny 13:00 pomiary pyłu PM10 zostały wznowione.

Na Ursynowie od początku września dopuszczalny dobowy poziom pyłu PM10 został przekroczony tylko w dniu 22 września 2011r. – stężenie 24-godzinne otrzymane ze stężeń 1-godzinnych wyniosło w tym dniu 51,8 µg/m3, co oznacza, że przekroczyło normę dobową o 1,8 µg/m3.

Natomiast stężenie pyłu PM2,5 na stacji komunikacyjnej 22 września osiągało wartości wysokie, sięgające 54 mg/m3, Szczególnie wysokie epizody odnotowano w godzinach szczytów komunikacyjnych, co dobitnie pokazuje wpływ transportu na poziom zanieczyszczenia powietrza w Warszawie.

...i drobniejszych

Jednocześnie należy zauważyć, że pył PM2,5 jest frakcją (częścią) pyłu PM10, a więc na podstawie pomiaru pyłu PM2,5 można stwierdzić, że stężenie pyłu PM10 było wyższe 22 września od średniego dobowego stężenia pyłu PM2,5, które wynosiło 41,8 µg/m3.

Według analizy GIOŚ pył PM2,5 stanowi w Polsce dla źródeł liniowych (czyli transportu) ok. 80% pyłu PM10.[1] Przyjmując to jako wskaźnik, można oszacować, że stężenie pyłu PM10 na stacji komunikacyjnej w Warszawie wynosiło powyżej dopuszczalnego stężenia dobowego dla PM10, czyli pięćdziesięciu µg/m3 (około 52 µg/m3).

[1]Źródło: http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/analiza_stanu_zanieczyszczenia_PM10_2_5.pdf.