Propozycje zmian prawnych mające na celu poprawę jakości powietrza

W Polsce od wielu lat utrzymuje się niekorzystny stan jakości powietrza. Przyczyna leży przede wszystkim w tzw. niskiej emisji (mała energetyka, indywidualne paleniska, przestarzałe kotłownie i ciepłownie) oraz w transporcie samochodowym. Prawo polskie przewiduje w przypadkach przekraczania dopuszczalnych i docelowych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu podejmowanie działań naprawczych w postaci programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Niestety, skuteczność tych narzędzi jest bardzo ograniczona. Programy ochrony powietrza, mimo znacznych wydatków na ich przygotowanie, są dokumentami w znacznym stopniu martwymi. W celu prezentacji dobrych praktyk i modelowych rozwiązań, a także propozycji zmian prawnych niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zorganizowało dnia 27 marca 2014 r. konferencję pt. Propozycje zmian prawnych mające na celu poprawę jakości powietrza.

W czasie konferencji zaprezentowano aktualny stan jakości powietrza, przyczyny przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, badania dotyczące wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie mieszkańców, problemy z realizacją Programów ochrony powietrza oraz wspomniane propozycje prawne mające na celu poprawę jakości powietrza.

Wywiązała się ciekawa dyskusja, której konkluzją było to, że proponowane zmiany są konieczne, by podmioty zobowiązane oraz zaangażowane w działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce mogły działać skutecznie.

Materiały z konferencji wraz z proponowanymi zmianami prawnymi udostępniamy poniżej.

Do pobrania

Prezentacje

Czym oddychamy? Stan jakości powietrza w województwie mazowieckim. Przyczyny przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych w powietrzu. Krystyna Barańska, Wydział Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: PDF, 3227 kB

Zagrożenia zdrowotne mieszkańców Warszawy związane z ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza pochodzenia komunikacyjnego. Dr Artur Badyda, Politechnika Warszawska: PDF, 1615 kB

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor biura WHO w Polsce. PDF, 1877 kB

Działania i plany Ministerstwa Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza. Roman Głaz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska: PDF, 1051 kB

Problemy z realizacji Programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji. Piotr Łyczko, Kierownik Zespołu Warunków Korzystania ze Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: PDF, 221 kB

Zanieczyszczenia komunikacyjne – metody ograniczania. Dariusz Kraszewski, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze: PDF, 1088 kB

Ekspertyza

Ekspertyza prawna dotycząca wdrożenia propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie poprawy jakości powietrza wraz z oceną skutków regulacji. Opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przez Konsorcjum w składzie adwokat Michał Basiński, adwokat Zbigniew Barwina oraz Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór Adwokaci Spółka partnerska: PDF, 1279 kB