Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

W środę 16 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Choroba ta jest jedną z najczęściej występujących na świecie - dotyczy kilkunastu procent ludzkości. Obok nowotworów i chorób serca POChP jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Główną przyczyną występowania POChP jest palenie papierosów, jednak coraz częściej na nią chorują osoby niepalące. Spowodowane jest to m.in. oddychaniem powietrzem zanieczyszczonym pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5. W Warszawie od lat notorycznie przekraczane są normy stężenia szkodliwego pyłu PM10. Godzinny spacer po ulicy w dniu o dużym stężeniu pyłów zawieszonych w powietrzu powoduje podobny efekt jak wypalenie dwóch papierosów!

Dlatego w ramach kampanii Klimat bez sadzy zorganizowaliśmy happening przy jedynej stacji w Warszawie, która mierzy zanieczyszczenia powietrza powodowane przez transport samochodowy. Stacja ta znajduje się w al. Niepodległości, pomiędzy ulicami Filtrową i Nowowiejską. Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla aglomeracji Warszawskiej transport samochodowy generuje ok. 70% zanieczyszczeń PM10. Celem było pokazanie mieszkańcom jak wygadają filtry pomiarowe po 24 godzinach pracy. Problem z zanieczyszczeniem powietrza polega bowiem często na tym, że na co dzień go nie dostrzegamy, więc traktujemy jakby on w ogóle nie istniało.

Mini-wystawa na ogrodzeniu stacji pomiarowej - filtry po 24 godzinach pracy, nasze postulaty oraz inne informacje dotyczące kampanii Klimat bez sadzy.

Filtr po 24 godzinach pracy stacji na Ursynowie. Ten czarny kolor to zgromadzone pyły PM2,5.

Filtr po 24 godzinach pracy bardzo często jest czarny jak smoła. Stacja przy al. Niepodległości rokrocznie odnotowuje przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10. W roku 2010 było to ok. 150 dni przy dopuszczalnej normie 35 dni przekroczeń. Od początku tego roku norma została przekroczona już przez 113 dni.

Utwórzmy strefę ekologiczną w centrum Warszawy!

Jak poradzić sobie z zanieczyszczeniami powietrza? Najważniejsze to odpowiedzieć sobie na pytanie - jakiego miasta chcemy? Czy ważniejsze jest dla nas zdrowie nasze i naszych dzieci, czy możliwość nieskrępowanego przemieszczaniu się samochodami po mieście za cenę oddychania zanieczyszczonym powietrzem?

W wielu miastach europejskich, ludzie podchodzą do rozwoju miast w sposób zrównoważony i wiedzą, że lepiej jest zapobiegać zanieczyszczeniom niż ponosić koszty radzenia sobie z problemami będącymi ich następstwem. Przykładowo w Berlinie wydzielono tzw. strefy ograniczonej emisji spalin. Do centrum miasta mogą wjechać tylko te samochody, które spełniają odpowiednie normy ekologiczne, co potwierdza specjalne oznakowanie. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania zanieczyszczenia w stolicy Niemiec w ciągu dwóch lat spadły niemal o połowę. [zobacz >>>]

W czasie akcji zbieraliśmy podpisy pod petycją do władz Warszawy o przygotowanie ekspertyzy prawnej i finansowej stworzenia takiej strefy w centrum naszego miasta. Rozdawaliśmy również ulotki informujące o kampanii oraz skutkach zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza. Reakcja mieszkańców, którzy przechodzili obok naszej ekspozycji były bardzo pozytywne. Często padały stwierdzenia, że wiedzą, że powietrze jest złe, ale nie wiedzą co można zrobić. W trakcie naszych rozmów z mieszkańcami przedstawialiśmy koncepcję stref ograniczonej emisji i prosiliśmy o podpisanie petycji.

Środowa akcja utwierdziła nas w przekonaniu, że potrzebne są działania informacyjne na temat stanu powietrza i rzetelna debata na temat konkretnych rozwiązań problemu. Akcję będziemy powtarzać raz w tygodniu, zbierając kolejne podpisy pod petycją.

Petycja do władz Warszawy

My, niżej podpisani domagamy się podjęcia przez władze miasta konkretnych działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy. Domagamy się ograniczenia wjazdu samochodów do centrum Warszawy, polegającego na dopuszczeniu do wjazdu tylko pojazdów, które posiadają stosowne oznakowanie potwierdzające spełnienie norm ekologicznych.

Rozwiązanie polegające na utworzeniu w centrum miasta strefy ograniczonej emisji spalin z powodzeniem wdrażane jest w wielu europejskich miastach, przyczyniając się do radykalnego ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Chcemy, aby Warszawa znalazła się w gronie miast, które poważnie i odpowiedzialnie podchodzą do kwestii jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy.

Zobacz także

Petycja jest dostępna w internecie pod adresem:

www.petycjeonline.com/strefa_ograniczonej_emisji

Więcej o kampanii Klimat bez sadzy:

www.klimatbezsadzy.pl