Zostaw swój ślad w projekcie „Klimat bez sadzy!”

Co należy zrobić...

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze organizuje konkurs na grafiki, grafikę lub animację obrazujące poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10.

Grafiki powinny odpowiadać następującej skali jakości powietrza:
• Poniżej normy (dobowej)
• Powyżej normy - niski
• Powyżej normy - średni
• Powyżej normy - wysoki
• Alarmowy

Powyższa skala jest nieco inna niż skala dostępna na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, chodzi jednak o zobrazowanie stopnia stężenia substancji PM10 w powietrzu, a im wyższe stężenie tym gorzej.

Co można wygrać...

Zwycięskie grafiki posłużą do przygotowania aplikacji informującej mieszkańców Warszawy o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10. Główną nagroda w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody pocieszenia w postaci koszulek promujących kampanię „Klimat bez sadzy”.

Terminy i dodatkowe informacje

Termin zgłaszania prac konkursowych to 15 września 2011 r.

Prace należy przesyłać na adres a.zajaczkowska@zm.org.pl.

Więcej informacji, w tym regulamin, na stronie projektu.